Per uns pressupostos participatius de qualitat

L'Ajuntament acaba de començar el procés de participació per decidir els pressupostos de l'any que ve. Una iniciativa que hem impulsat i defensem des de la CUP, però no només per fer una votació sobre propostes tancades, sinó que apostem per un model de participació molt més ampli en què totes les artesenques puguin participar en la seva elaboració.

La paraula democràcia significa el poder del poble. Però el poble poques vegades sent que té el poder, i no sense raó. L’única sensació que té és que gran part dels representants polítics només pensen en ells cada quatre anys  perquè necessiten que els votin. Urgeix, per tant, democratitzar la democràcia. Fer que el vot cada quatre anys no sigui el final de la participació, sinó el principi. 

D’ençà que el 1989 la ciutat brasilera de Porto Alegre (amb un milió i mig d’habitants) va aprovar el seu primer pressupost participatiu, centenars de poblacions d’arreu del món han seguit el mateix camí. I a Artés, per fi, també. L’experiència demostra que la participació de la ciutadania permet detectar i resoldre necessitats que poden passar desapercebudes pel govern municipal, per això els  pressupostos elaborats de forma participativa s’ajusten millor a les necessitats de la societat.

El pressupost és la previsió de despeses i ingressos per a un període concret, i en el cas d’un municipi,d’un any natural. L’adjectiu participatiu es refereix al fet que la ciutadania intervé d’alguna manera en la seva elaboració. Les opcions de participació són molt diverses, ja que el nivell d’implicació, responsabilitat i decisió de la ciutadania pot variar molt depenent del model que s’adopti. Des d’una “participació superficial” on s’informa a la població i es consulta per conèixer la seva opinió de manera esporàdica (i en alguns casos s’involucra a la població acceptant algunes propostes), fins a una “participació col•laboradora” on es consensua  amb la ciutadania cada aspecte de la presa de decisions, incloent el desenvolupament de les alternatives i la identificació de la solució preferida. . 

El següent pas de participació és quan hi ha una delegació de poders per part de l’administració i aquesta té àmbits en els quals la seva opinió preval sobre el govern. I el pas final seria quan la ciutadania participa sense tutela del govern: es situa la presa de decisions a les mans del poble i s’implementa el que decideixi  aconseguint el control ciutadà total i per tant la plena democràcia.

No ens centrarem en defensar els objectius ni els avantatges dels pressupostos participatius, perquè per a nosaltres són evidents. Però si que volem fer èmfasi en la qualitat dels mateixos. Perquè aquesta sigui la màxima, hi ha d’haver un comprimís polític real, perquè sense voluntat política qualsevol procés de participació ciutadana es veurà afeblit i buidat de contingut. Cal que, un cop s’acabi el procés, hi hagi la voluntat ferma d’absorbir el màxim de propostes malgrat vagin en detriment de no poder realitzar alguns projectes polítics propis. Cal que el nivell de participació sigui tal que l’Ajuntament pugui delegar poders i que hi hagi un control ciutadà real de les polítiques municipals. D’aquesta manera no existirà cap debat en relació a la legitimitat del procés. També cal que el debat que es generi durant el procés dels pressupostos participatius no només decideixi sobre les despeses sinó que també haurà d’incloure els ingressos. Entre totes hem de `poder decidir quins impostos i taxes volem cobrar, tenint en compte que això definirà la quantitat de diners que tindrem per decidir en què gastar. Cal que el debat sigui pel conjunt del pressupost.

Finalment, també són necessàries més eines, a part dels pressupostos participatius, perquè les decisions es prenguin de manera col•lectiva. Cal incloure els pressupostos participatius dins d’un marc més ampli de planificació estratègica participativa que inclogui discussions en un termini temporal més ampli així com en un àmbit territorial més extens.

Així doncs fem una crida per tal que la ciutadania participi, s’expressi i proposi tot allò que creu que la despesa municipal ha de cobrir, pensant sempre en el benefici del poble, i que deixi de banda el beneficis particulars. Endavant amb la participació del poble en tot. Debatre,decidir, cooperar i avançar.

Per això us animem a participar a les diferents assemblees temàtiques I de zona que s’organitzaran des de l’Ajuntament per tal de definir els pressupostos de l’any que ve. Un procés participatiu que vam presentar la setmana passada en la primera Assemblea de Poble que podeu recuperar aquí

Fem una crida per tal que la ciutadania participi, s’expressi i proposi tot allò que creu que la despesa municipal ha de cobrir, pensant sempre en el benefici del poble, i que deixi de banda el beneficis particulars